A Takarék Magyarország egyik
legrégebbi pénzügyi szolgáltatója.

Tudjon meg többet a megújult Takarék múltjáról, jelenéről és jövőjéről!

Miben különbözik a
Takarék a többi banktól?

Engedje meg, hogy elmondjuk!

A Takarék aktualitásai

Új tagokkal bővült a takarékok közössége:
FHB Jelzálogbank Nyrt. és FHB Bank Zrt.

Modern jelzálogbanki tudás az otthonteremtésért.

Örömmel tudatjuk,
hogy a Takarék megújult.

Most egyszerűbb a családi otthonteremtés

A Takarékban mindent megtudhat és elintézhet, ami az állami támogatással nyújtott
kedvező kamatozású lakáshitelekkel és az új CSOK-kal kapcsolatos.

Számolja ki, mekkora összegre számíthat!

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

2016. január 1. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel vehető igénybe, amennyiben az igénylő házaspár új lakás építésre vagy új lakás vásárlásra a 10 millió Ft összegű Családok Otthonteremtési Kedvezményétt (CSOK) is igénybe veszi. Gyermekvállalás esetén – legfeljebb 3 gyermek vállalható – a kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak közül legalább az egyik félnek 40 éven alulinak kell lennie.

A kamattámogatást az igénylő házaspár a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti, örökbefogadott gyermek után veheti igénybe.

Miért előnyös Önnek a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

 • Akár 25 éven keresztül fix 3,00% a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kamata, amelyet az állam kamattámogatással biztosít, ennek köszönhetően a piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbb a kamatozás; THM: 3,12 – 3,20%
 • 5 éves kamatperiódus, hosszú távra rögzített kamatok, ilyen módon kiszámíthatóbbá váló háztartási kiadások;
 • Forint alapú hitel, árfolyamkockázat nélkül.
 • A 2017. március 31-ig befogadott és legkésőbb 2017. május 31-ig szerződött ügyletek esetében a hitelintézet egy ingatlan értékbecslési díját visszatéríti az igénylőnek a folyósítást követően, a folyósítási díj, valamint az e-hiteles tulajdoni lap díja egy ingatlanra vonatkozóan nem kerül felszámításra, valamint a közjegyzői díjat átvállalja az igénylőtől 50 ezer forintig.

Milyen célokra igényelhető a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

Magyarország területén lévő

Új lakás vásárlására:

Új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények  szerint megfelelő az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy  bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel.

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)–ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Az új lakás feltételeinek megfelelő lakás az, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és

 • amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
 • amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

Új lakás építésére:

2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező olyan új lakás építésére, amely megfelel az új lakás jogszabályban meghatározott feltételeinek, és amelyre a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt még nem adtak ki vagy a használatbavétel tudomásulvételére még nem került sor.

Mekkora összegű támogatás igényelhető?

 • A kölcsön összege minimum 1 millió forint, maximum 10 millió forint.

A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve ügyfél igazolt jövedelmétől. A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor a Hitelező figyelembe veszi „a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról” szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait is.

 • A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

Segítség a nagy döntésekhez!
Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel akár 10+10 millió forint értékben

Kalkulátorunkkal könnyen kiszámolhatja az Ön által igényelhető hitel összegét.

A CSOK-hoz igényelhető Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel összege több tényezőtől függően változik. Fontos, hogy hány gyermeke van, hogy milyen lakást vagy házat szeretne, és például az is, hogy épít, bővít vagy felújít.

A jelen kalkuláció az Ön által megadott adatok alapján készült, az abban foglaltak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. Tájékoztatjuk, hogy a hitelbírálat, illetve a jogosultság ellenőrzés eredményeképpen a kalkulációban szereplő adatok módosulhatnak.

Építés tervezett összege
Önerő CSOK
Önerő
Futamidő (min. 60 - max. 300 hónap)

Kérjen visszahívást!

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén módosulhatnak. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás megkötése, vagy megléte szükséges. Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletekről tájékozódjon a Takarékszövetkezet fiókjaiban, vagy keresse fel honlapunkat!

logo-mk A Takarék Otthon Hitel és a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Szabályokban illetve a Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezei Hitelintézet ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!

Akciók

A hitelintézet ügyletenként az alábbi induló díjak megfizetését vállalja feltételesen az ügyfél helyett vagy téríti vissza a folyósítást követően az ügyfél részére a 2017. március 31-ig befogadott és legkésőbb 2017. május 31-ig szerződött ügyletekre vonatkozóan:

Nem kerül felszámításra:

 • egyszeri folyósítási díj: 1%,
 • tulajdoni lapok és térképmásolat lekérdezésének költsége az alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan, amennyiben azt az ügyfél a Hitelintézetnél kéri le a TakarNet rendszerén keresztül.

Az első folyósítást követően kerül visszatérítésre:

 • 1 db értékbecslés költsége az alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan,
 • egyoldalú vagy kétoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat közokiratba foglalásának közjegyzői költsége 50 ezer forintig.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/E. §-a alapján a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével (a 2016-os fogyasztói árindex 0,4%) a jelzálog hitel termékekre vonatkozó díjak az alábbiak szerint módosulnak 2017. április 1-től.


2017. április 1-től érvényes díjak
Értékbecslés díja (kivéve termőföld) 31 794 Ft/ingatlan
Rendkívüli ügyintézési díj 5 015 Ft
Hitelbiztosítéki érték felülvizsgálati (helyszíni szemle díja) díj 18 806 Ft/ingatlan
Szerződésmódosítási díj 25 075 Ft

Milyen feltételeknek kell az Igénylőnek megfelelnie?

A kölcsön igénylésének általános, hitelcéltól független feltételei

A kölcsön igénylésére jogosult a 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet szerint támogatott személynek minősülő magyar állampolgáron kívül:

 • az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
  – a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
  – a hontalan jogállással, vagy
  – menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.
  Az igénylőnek nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben vagy  tartozását már legalább egy éve teljesítette.
 • Az OTK igényléséhez az igénylőknek legalább olyan mértékű igazolt jövedelemmel kell rendelkezniük, hogy a hitelhez kapcsolódó havi fizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják. A jövedelemmel kapcsolatos elvárásokat a 32/2014. számú MNB rendelet előírásainak megfelelően vizsgálja a hitelintézet
 • A támogatott személyek – a lakásvásárlás vagy építés esetén annak megvásárlását, vagy elkészültét követő 30 napon belül a hitelcéllal érintett lakóingatlanban lakóhelyet létesítenek, melynek tényét a hitelintézetnek igazolják
 • A a hitelcéllal érintett (vásárolt, épített) lakóingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Lakásvásárlásnál az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti hozzátartozói, és, ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó – az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Lakásvásárlásnál a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt fizetési számlára teljesíti (ez lehet átutalás vagy készpénzbefizetés is), ideértve azt is, ha a teljesítés az adásvételi szerződésben megjelölt ügyvédi letéti vagy eladói hiteltartozás kiegyenlítésére megadott technikai/hitel számlára történik.

Egyéb igénylési feltételek

 • Az Igénylő új lakás vásárlása esetén a vételár egészét, építés esetén a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át (illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő) számlával kell, hogy igazolja!
 • Az Igénylő, a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 • és 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatosan biztosított – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –
 • Az Igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy az Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nincs nyilvántartott köztartozása.
 • Lakás vásárlása esetén a hitelkérelmet az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt lehet benyújtani.

Milyen kondíciókkal érhető el a CSOK 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

Milyen futamidőre lehet a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelt igényelni?
A kölcsön futamideje minimum 5, maximum 25 év.

A Magyar Állam a futamidő alatt, de legfeljebb 25 évig kamattámogatást nyújt, amely azt jelenti hogy az ügyfél kamatterhének egy részét az Állam fizeti meg.

A bruttó, azaz kamattámogatás nélküli kamat mértéke nem haladhatja meg az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 16/2016 (II.10.) Korm. rendelet szerinti állampapírhozam (ÁKKH) 130 százalékának 3 százalékponttal növelt értékét.

 

Mekkora az állami támogatás mértéke?

A kamattámogatás mértéke az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 16/2016 (II.10) Korm. rendelet szerinti bruttó kamat 3 %-ponttal csökkentett mértékének megfelelő érték.

 

A 10 millió Ft összegű támogatott hitel igénylésének feltételei az általános feltételeken túl:

A legfeljebb 10.000.000 Ft-os kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

 

A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kondíciói:

A kamat mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 % + 3 csökkentve a kamattámogatás mértékével.

Kamatperiódus: 5 éves

Kamattámogatott időszak: 25 év

Rendelkezésre tartási idő: 2 év (indokolt esetben 1 évvel meghosszabbítható)

A Hitelre vonatkozó további kondíciókat a Hirdetmény tartalmazza.

A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő 10 év, függetlenül a vállalt gyermekek számától. A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kell számítani. A használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az e bekezdés szerinti nyilatkozatot a házaspár annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a hitelintézet részére bemutatni.

Amennyiben a házaspár ezen dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a hitelintézet felhívását követően sem tesz eleget, a kapott kamattámogatás összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetnie. A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét.

 

Milyen elvárásoknak kell megfelelnie a fedezeti ingatlannak?

A kölcsön ingatlanfedezetével kapcsolatos előírások – a következőkben részletezett, speciális feltételek kivételével – megegyeznek a hitelintézet által nyújtott jelzáloghitelekre vonatkozó általános szabályokkal.

A lakásépítési kölcsön folyósítása – a várható hitelbiztosítéki értéket is figyelembe véve – több részletben történik, ezért a kölcsönfelvevő(k) az építkezés speciális kockázataira is kiterjedő vagyonbiztosítást is kötelesek kötni. Ezen kiegészítő biztosítás legalább a kölcsön utolsó részletének folyósításáig, illetve a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány megszerzéséig fenntartandó.

A kamattámogatási időszak lejártáig terjedően a kamattámogatással érintett lakást haszonélvezet vagy használati jog nem terhelheti.

 

Lakásvásárlás esetén

A Hitelintézet által megkövetelt feltételeket is tartalmazó érvényes és hatályos adásvételi szerződést, vagy a már korábban megkötött adásvételi szerződés megfelelő tartalmú módosítását, amit ügyvéd vagy közjegyző ellenjegyzett, legkésőbb a kölcsönszerződés megkötésének időpontjáig kell benyújtani.

A hitelből fizetendő vételárrészlet fizetési határideje a kérelem befogadásától számított legalább 30 munkanap kell, hogy legyen.

A kölcsönfelvevő(k) tulajdonjog bejegyzési kérelme földhivatalhoz történt benyújtását legkésőbb a lakás értékesítésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb folyósításig kell igazolni, olyan tulajdoni lap bemutatásával, amelyben a kölcsönfelvevő(k) tulajdonjoga legalább széljegyben szerepel és az illetékes földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződéssel. A fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítást kell kötnie az igénylőnek.

Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

A kölcsön folyósítása hitelcéltól függően eltérő módon történik, ugyanakkor minden hitelcélra érvényes, hogy amennyiben a jogszabályban a kölcsönigénylés benyújtására előírt objektív, az egyes hitelcélokra vonatkozó legkésőbbi igénylési időpontot követő hat hónapon belül a folyósítás a támogatott személynek felróható okból nem valósul meg, úgy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti.

 

Új lakás építése esetén

 • A kölcsön folyósítása – az ingatlan készültségi fokával arányosan – legalább kettő, legfeljebb öt, a hitelintézet által meghatározott részletekben történik.
 • A részfolyósítások összegei készültségi fok arányosan (vagy konkrét munkálatok elvégzését követően), a saját erő, valamint a már folyósított kölcsönrészlet(ek) felhasználását és igazolását követően kerülnek folyósításra.
 • Az utolsó részfolyósítás összegét a hitelintézet a hitelcél teljes megvalósulását követően (utólag) folyósítja.
 • Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül a kölcsönfelvevő(k) által megjelölt  fizetési számlára átutalással történik.
 • A kölcsön folyósításának feltételei attól függően változnak, hogy a hitelintézet a kölcsönt a jelenlegi hitelbiztosítéki értéket vagy a várható hitelbiztosítéki értéket (is) figyelembe véve engedélyezte.

Új lakás vásárlása esetén

 • A kölcsön folyósítása új lakás vásárlása esetén egy összegben történik.
 • Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása forintban, közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt forintban vezetettfizetési számlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik.

Hogyan történik a hitelcél megvalósulásának ellenőrzése?

Lakásépítés esetén

A kölcsön célja megvalósulásának ellenőrzése az ügyfél nyilatkozata alapján – az egyes folyósítási feltételekhez rendelten – helyszíni szemle megtartásával, a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával, valamint építés esetén a hitelcél ingatlanba történő beköltözés – az utolsó részfolyósítást követő 30 napon belül lakcímkártya bemutatásával történik. A kölcsönfelvevő(k) a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával egyidejűleg köteles(ek) a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó kérelmét is bemutatni.

 

Lakás vásárlása esetén

A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése az adásvételi szerződés hitelintézet részére történő bemutatásával, a kölcsönösszegen felüli vételár-rész megfizetésének igazolásával, a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen folyósításával, a bejegyzett tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolásával, valamint a hitelcél ingatlanba történő beköltözés a kölcsön folyósítását követően legfeljebb 30 napon belül lakcímkártyával történő igazolással történik.

További tájékoztatás

Reprezentatív példa:

a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),
b) a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,
c) a hitel teljes összege,
d) a hitel futamideje,
e) a teljes hiteldíj mutató,
f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint
g) a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.

 

 • A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak. A THM számítás során figyelembe vett díjak: nettó kamat (ügyfél által fizetendő), ingatlan nyilvántartási eljárás díja, építési hitel esetén 2 db helyszíni szemle díja.
 • A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának megfizetését vállalja át a hitelintézet. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a teljes futamidő alatt fix 3%.
 • A THM értéke függ a hitel folyósítási módjától, mert szakaszos folyósítású építési hitel esetén a helyszíni szemlék száma is befolyásolja, illetve függ az ügyfél számlanyitási szándékától is, a szükséges tulajdoni lapok, és az ingatlanok számától.

 

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.

 

A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás megkötése, vagy megléte szükséges. A biztosítás összegének el kell érnie a mindenkori újjáépítési értéket.

 

A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézet fiókjaiban, ahol a támogatott hitelekre vonatkozó Hirdetmény valamint az Üzletszabályzat is az ügyfelek rendelkezésére áll, vagy a www.csok.takarek.hu oldalon, ahol a támogatott hitelre vonatkozó jogosultság kalkulátort is megtalálja.

 

Milyen más támogatási formákat vehet igénybe?

 • adó-visszatérítési támogatást

Kapcsolat

Amennyiben további kérdése van a CSOK-kal vagy a lakáshiteleinkkel kapcsolatban, kérjük, adja meg adatait, és visszahívjuk.

Adatkezelési tájékoztató

Elküld